Årlig møte Spjelkavik Alpin

 

Alpingruppa avholder sitt årlige møte onsdag 4.mars kl 20:00 på Klubbhuset. Saker meldes styret en uke før.

Publisert: 18.02.2020

Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.