Årlig møte i fotballen - søndag 08.mars kl 18:00

 

Fotballgruppa avholder sitt årlige møte søndag 08.mars kl 18:00 på Klubbhuset.

Publisert: 17.02.2020

Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

 AGENDA:

1: Godkjenne innkalling

2: behandle regnskap 2019

3. behandle budsjett 2020

4: behandle innkomne forslag

5: godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)

Dokumenter til møtet blir publisert 1 uke før møtet