Årlig møte i fotballgruppa 2021

 

Fotballgruppa kaller inn til årlig møte tirsdag 9.mars kl 18:00 på SIL-huset.

Publisert: 18.02.2021

Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

AGENDA:

1: Godkjenne innkalling

2: Behandle regnskap 2020 

3. Behandle budsjett 2021

4: Behandle innkomne forslag

5: Godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)

Forslag og saker må sendes til styreleder i fotballgruppa senest 8 dager før det årlige møtet.

Saksdokumenter vil bli publisert 1 uke før møtet avholdes.