Årlig møte i hoppgruppa

 

Styret i SIL Hopp innkaller til årlig møte

Publisert: 01.03.2022

Det årlige møtet avholdes den 7.mars kl 17:30 i varmestua ved hoppbakken.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av møtesekretær

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne årsmelding 2021

6. Godkjenne regnskap 2021

7. Fastsette aktivavgift for 2022

8. Godkjenne budsjett for 2022

9. Valg av nytt styremedlem.

10. Andre saker.

Saker til årlig møte i hoppgruppa meldes inn til styreleder Henning Sæthre på e-post: hsathre@gmail.com innen 6.mars.