Årlig møte i Spjelkavik Alpin

 

Spjelkavik Alpin kaller inn til årlig møte 2021.

Publisert: 17.02.2022

Tid: Mandag 21 mars kl 19:00

Sted: SIL-Huset, peisstua. (det vil også bli anledning til digital deltakelse)

Sakliste:

  • Godkjennelse av innkalling og agenda
  • Valg av møteleder
  • Valg av to personer til å undertegne protokollen
  • Årsmelding
  • Godkjennelse av regnskap
  • Valg av styre
  • Innkomne saker

 

Saker meldes til styret innen torsdag 3 mars

 

Mvh Styret