Årsmelding 2014

 

Spjelkavik idrettslag avholder årsmøter 16.03.15 på Klubbhuset. Undergruppene avholder sine årsmøter kl 18.00, hovedlagets årsmøte begynner kl 19.30

Publisert: 17.03.2015

 

Link til årsmøtedokument forHovedlaget Spjelkavik idrettslag 2014.

 

Årsmelding hovedlag med vedlegg

Konsernregnskap

 Revisors beretning

Årsmelding håndball

regnskap håndball 2014

Budsjett håndball