ÅRSMØTE SIL NY DATO

 
  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

Hovedstyret kaller inn til Årsmøte 26.mai kl 18:00 på Klubbhuset. Vi forholder oss til gjeldende regelverk ift Corona, og må begrense antall fremmøtte til 50 personer.
Da antall fremmøtte de siste årene har lagt godt under 50 anser hovedstyret dette gjennomførbart.
Årsmøtepapir blir publisert 1 uke før møtet.

Publisert: 11.05.2020