ÅRSMØTER i SIL hovedlaget og alle undergrupper tirsdag 21/3-17

 

Årsmøtene i undergruppene avholdes kl 1800-1900
Hovedlagets årsmøte avholdes kl 1900
Alle årsmøtens avholdes på Klubbhuset.

Frist for innsendig av forslag: 1.mars 2017

Publisert: 07.02.2017