Dugnad på hoppbakkene

 
(02.04.14) Det har vært dugnad i området hvor hoppbakkene skal ligge. En del skog må ryddes og hoppbakke-komiteen er i full sving med dette. Som nevnt tidligere har hoppbakkeprosjektet fått klarsignal om evt. låneopptak for realisering av årsmøtet, men slik det ser ut nå kan man i beste fall få et fullfinansiert anlegg på plass. Næringslivet har vært svært positive og mange har støttet prosjektet.