EN VIKTIG STØTTESPILLER

 

Spjelkavik il har de seneste årene mottatt støtte fra Max Bingo, dette er blitt fordelt til undergruppene.

I fjor fikk vi over 100.000.

Vi takker for bidraget!!!