Idrettsskolen

Idrettsskolen

 
 1. Spjelkavik Idrettsskole er i utgangspunktet et tilbud til barn fra 1. til 4. klasse. I år er det av ulike årsaker 1. klassinger som får et rent idrettsskole-tilbud.
 2. Idrettsskolens målsetning : Skape en arena der barna får oppleve trygghet, trivsel og mestring.
 3. Barneidretten skal:
  • være et tilbud til alle barn, også de som ikke er spesielt interessert i konkurranser og prestasjonskrav
  • tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring med sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi innføring i flere idretter.
 4. Idrettsskolen er gratis og uavhegig av medlemskap i idrettslaget, men det oppfordres til å tegne medlemskap, for vår økonomiske støtte blir kanalisert gjennom
  idrettslaget i form av spillemidler samt kulturmidler gjennom kommunen.
 5. Idrettsskolen er og vil fortsatt være foreldrebasert, og vi trenger derfor foreldre som stiller opp som trenere og medhjelpere.

Treningstider :