Innkalling til årlig møte i hoppgruppa

 

02.03.2021 kl 17:30 i Varmestua ved hoppbakken

Publisert: 23.02.2021

SAKLISTE:

 

1: Godkjenning av innkalling

2: Valg av møteleder

3: Valg av møtesekretær

4: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5: Godkjenne årsmelding 2020

6: Godkjenne regnskap 2020

7: Fastsette aktivavgift for 2021

8: Godkjenne budsjett for 2021

10: Valg

 

 

_______________

STYRET I HOPPGRUPPA