Innkalling til årsmøte i Spjelkavik Idrettslag

 

Det kalles med dette inn til årsmøte i Spjelkavik Idrettslag.

Publisert: 01.05.2021

Årsmøtet avholdes tirsdag 1.juni kl 18:00 på Spjelkavik Klubbhus.

Jamfør idrettslagets lover blir dokumenter til årsmøtet tilgjengelig én(1) uke før årsmøtet avholdes, det vil si 25.mai.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to (2) uker før årsmøtet, det vil si 18.mai.

 Forslag kan sendes til styreleder Arne Sigurd Hansen på e-post

Det henvises ellers til idrettslagets lover