Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Spjelkavik Idrettslag

 

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte mandag 8.november kl 17:30 på Spjelkavik klubbhus.

Publisert: 21.10.2021

I henhold til NIFs lover om ekstraordinært årsmøte, kalles det med dette inn til møte mandag 8.november kl 17:30 på SIL-huset, adresse Myrdalsvegen 26.

Møtet er åpent for alle medlemmer, men kun medlemmer over 15 år, og som har vært medlem i idrettslaget i minimum 1 måned, og har betalt medlemskap for 2020 er stemmeberettiget.


Eventuelle dokumenter til det ekstraordinære årsmøtet publiseres på hjemmesiden 1 uke før møtet avholdes.


For spørsmål om det ekstraordinære årsmøtet, ta kontakt med leder i Spjelkavik idrettslag her

Saker til behandling:

1. Bygging av nytt garderobeanlegg 

1.1 Nytt garderobeanlegg

  • Tilfredsstiller krav/behov i egen rapport. 
  • Tilfredsstiller krav fra NFF. 
  • Tilfredsstiller krav til spillemidler. 


1.2 Toalettfasiliteter - universell utforming

  • Tilfredsstiller krav til spillemidler


Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette etablering av nytt garderobeanlegg og toalettfasiliteter.

2. Vedta låneramme for prosjektet

Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp lån i Sparebanken Møre.


Daglig leder vil under møtet gjennomgå hvem som er stemmeberettiget av de fremmøtte. For at det ekstraordinære årsmøtet skal være vedtaksfør, kreves det at minimum samme antall medlemmer (som er stemmeberettiget) som styrets besetning møter opp.