Organisasjon

Strategiplan

 

Etter det ekstra ordinære årsmøtet høsten 2013, ble det utarbeidet en strategiplan for Spjelkavik IL.

Publisert: 31.03.2014
Strategiplanen 2014 - 2018 ble godkjent på årsmøtet 24.03.14 og kan leses her: Strategiplan