Prosjekter

Video

 

Behandling i Fylkestinget 9.12.14

Publisert: 20.01.2015

Video fra behandlingen i Møre og Romsdal Fylkesting der det ble vedtatt å bygge storhall i Spjelkavik.