Klubbhuset

Kontaktpersoner

 
Leder
Jan Isaksen
928 82 579
Nestleder
Sølvi Holen Roaldseth
993 91 155
Medlem
Rolf Olsvik
Liss Gjerde
91744625