MEDLEMSAVGIFT TIL HOVEDLAGET

 

Medlemsavgiften til Spjelkavik il faktureres i disse dager!

Publisert: 05.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2014 SPJELKAVIK IDRETTSLAG

 

Spjelkavik idrettslag tilbyr familiekontingent, og det er derfor viktig at navn på alle i familien som er medlem fremkommer av betalingen.

 

Man betaler BARE 1 GIRO selv om man er medlem i flere av idrettslagets undergrupper (fotball/ håndball/ alpin/ idrettskole osv). De som er medlem i flere undergrupper, vil motta denne eposten flere ganger, men skal kun betale 1 gang.

 

 

PRIS:   1medlem kr 500

Familie (2 eller flere i familien er medlem) kr 800

Støttemedlem kr 200

 

Pga omlegging i systemet for medlemsregistrering for hovedlaget, er vi i år nødt til å benytte oss av en midlertidig løsning.  Dette medfører noe ekstrainnsats fra dere medlemmer, da dere må være nøyaktige med å oppgi navn på den/ de dere betaler for.

Dersom det ikke er nok plass i meldingsfeltet i nettbanken til alle navnene, sender dere info om dette til handball@spjelkavikil.no

 

 

 

Hovedlaget bidrar årlig med økonomisk støtte til undergruppene.

 

Ved spørsmål, ta kontakt på epost:

Håndball/ alpin: handball@spjelkavikil.no

Fotball: johnny@spjelkavikil.no