Medlemskontingent 2015

 

Spjelkavik IL har gått over til Idrettsforbundets medlemssystem Klubbadmin. Det er nå sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer som er registrert i dette systemet. Det har kommet en del spørsmål i forbindelse med utsendte faktura. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre de spørsmål som kommer inn.

  • Fakturert kontingent gjelder for året 2015. På grunn av overgang til nytt system så henger vi litt etter. Kontingent for 2016 vil bli fakturert i mars ihht idrettslagets vedtekter. 
  • Særlig dere som har mottatt familiekontingent har opplevd å få samma faktura tilsendt mange ganger på e-post. Dette er en feil i systemet som vi håper de klarer å rette opp til neste fakturering. Faktura skal betales bare en gang og systemet ordner da resten.
  • Faktura betales via Min Idrett med kort eller i nettbank med KID. Betaling går gjennom Buypass, derfor er det nytt kontonummer i forhold til tidligere.
  • Alle tillitsvalgte må også være medlemmer i idrettslaget. 
  • Dere kan lese mer om de ulike medlemskap og lagets vedtekter på nettsidene. http://www.spjelkavikil.no/idrettslag/klubben/organisasjon/medlem

I forbindelse med overgang til nytt system så har det vært mye opprydningsarbeid. Her var mange «gamle» medlemmer som fortsatt lå inne i systemet og mye jobb for å få inn nye medlemmer. Så enkelte av dere kan oppleve at det som er sendt ut nå ikke er riktig.

DERFOR ER DET VIKTIG MED TILBAKEMELDING OM NOE IKKE STEMMER.

Vi oppfordrer også alle å gjøre seg kjent med Min Idrett. Her kan hver enkelt medlem/familie sørge for at informasjon om dere selv er oppdatert. Info om Min Idrett ligger på hjemmesiden. http://www.spjelkavikil.no/idrettslag/minidrett/min-idrett

Ved spørsmål om Min Idrett kontakt: Idrettsforbundet, tlf 03615, minidrett@idrettsforbundet.no
Ved spørsmål om medlemskap eller faktura kontakt: medlem@spjelkavikil.no