Min Idrett

Ny Bruker

 

Dersom du ikke har vært innlogget på Min idrett tidligere, må du først registrere en ny bruker. 

(Dette gjelder også selv om klubben på forhånd har registrert deg i våre systemer eller om du er usikker på om du er registrert eller ikke.)

  • Gå til nettsiden https://minidrett.nif.no/
  • Klikk på linken Ny bruker øverst til høyre på siden (til venstre for grønn Logg inn knapp)
  • Skriv inn personinformasjon
  • Skal du registrere barn som du forsørger under 18 år så må du først registrere deg selv og så registrere barnet som familiemedlem (se Legg til familie)
  • Dersom du vil ha fullt utbytte av den nye medlemsløsningen så er det viktig at du holder informasjonen om deg selv oppdatert med både e-post, mobilnummer og adresse.

Ved opprettelse gjøres det en automatisk sjekk mot vårt folkeregister. Registrer derfor fødselsnummer og navn slik det er registrert i folkeregisteret, ellers vil registrering feile (unntak er utenlandske statsborgere som ikke er registrert i vårt folkeregister).

Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på sms.

  • Klikk på Fortsett (grønn knapp).
  • Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn). 
  • Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
  • Klikk på Fortsett (grønn knapp).
  • Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.


Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.


Se også en videoveiledning for opprettelse av ny bruker her

Notis NB! I videoen blir det sagt at du allerede har en bruker dersom du har fått et betalingskrav fra din klubb med lenke til Min idrett. Dette har blitt endret, og stemmer ikke lenger. Hvis du ikke har vært innlogget i Min idrett før, må du allikevel opprette en Ny bruker.

Linken Glemt brukernavn/passord? benyttes kun hvis du tidligere har vært innlogget og bare har glemt brukernavnet eller passordet ditt. 

Bortsett fra denne ene feilaktige opplysningen som nevnes helt i starten av videoen, er videoen å anbefale. Den gir ellers en god veiledning av registreringsprosessen.