Min Idrett

Registrer deg i klubben

 

Når du har registrert deg selv og andre familiemedlemmer er du klar til å knytte de ulike medlemmene til en klubb (Spjelkavik) og videre til en eller flere grener (eksempelvis fotball eller håndball).

Når du er innlogget i Min Idrett velger du Medlemskap i menyen øverst. 

Du kan nå søke opp en klubb (Spjelkavik) og melde deg inn i klubben og grenen du ønsker medlemskap i.

 • Klikk på lenken Finn ny klubb.
 • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i.
 • Marker klubben i søkeresultatet.
 • Hak av for klubben og aktuell(e) gren(er) du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

Se videoveiledning for søke om medlemskap her


NotisNoen klubber bruker ikke NIFs medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, og medlemssøknaden kan derfor ikke behandles direkte. Vi anbefaler å ta kontakt direkte med klubben, mailadressen til klubben kommer frem på Min idrett.
Søketips

Noen ganger er det ikke like lett å vite hva hele navnet til klubben er. Isteden for å skrive hele navnet til klubben, kan du forsøke å skrive inn kun deler av navnet til klubben. Skriv f. eks Mjøndalen dersom du vet klubbnavnet inneholder dette ordet.

Legg til klubb for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte søke om medlemskap for de i Min idrett.

 • Klikk på den personen du skal søke om medlemskap for. Klikk på Medlemskap i menyen øverst.
 • Klikk på lenken Finn ny klubb.
 • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i.
 • Marker klubben i søkeresultatet.
 • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.


NotisNoen klubber bruker ikke NIFs medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, og medlemssøknaden kan derfor ikke behandles direkte. Vi anbefaler å ta kontakt direkte med klubben, e-postadressen til klubben kommer frem på Min idrett.

Send søknad

Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten "Søknad under behandling" erstattet med en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet til klubb ved ny klubbsøknad) fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende.

Avslutt medlemskap

Du kan når som helst avslutte medlemskap i en organisasjon.

 • Klikk på klubben du ønsker å melde deg ut av.
 • Klikk på Detaljer til venstre for navnet på klubben.
 • Klikk på lenken Meld ut i detaljene som vises under.
 • Klikk på Ja for å bekrefte din utmelding.

Se videoveiledning for avslutte medlemskap her


Notis
 • Ønsker du å melde deg ut av en gruppe eller gren, men fremdeles stå som medlem av klubben og eventuelle andre grupper, klikker du på detaljer til venstre for navnet på gruppen eller grenen.
 • Har du utestående betalingskrav hos organisasjonen, så er det opp til de om de kreditere dette kravet eller ikke. Ta kontakt med aktuell organisasjon ved eventuelle spørsmål.

Avslutte medlemskap for familie

Når du har registrert familiemedlemmer på din profil kan du på samme måte avslutte medlemskap for de i Min idrett.

 • Klikk på den personen du skal avslutte medlemskap for.
 • Klikk på klubben du ønsker å melde ut av.
 • Klikk på Detaljer til venstre for navnet på klubben.
 • Klikk på lenken Meld ut i detaljene som vises under.
 • Klikk på Ja for å bekrefte din utmelding.


Notis
 • Ønsker du å melde deg ut av en gruppe eller gren, men fremdeles stå som medlem av klubben og eventuelle andre grupper, klikker du på detaljer til venstre for navnet på gruppen eller grenen.
 • Har du utestående betalingskrav hos organisasjonen, så er det opp til de om de kreditere dette kravet eller ikke. Ta kontakt med aktuell organisasjon ved eventuelle spørsmål.