Marked

Organisasjonsendring i Spjelkavik

 

Etter 13 år i klubben gir Johnny Vattøy seg i Spjelkavik

Publisert: 23.12.2017

Daglig Leder

Fra 1.1.2018 vil Magnus Antonsen gå inn som ny daglig leder i Spjelkavik IL Fotball. Magnus vil i tillegg til dette fortsette som trenerveileder, spillerutvikler og med ansvar for sportslig utvikling i klubben.

Magnus begynte i klubben i januar 2015, og har utviklet seg til å bli en meget god ressurs for klubben. Vi er sikre på at Magnus vil fortsette sin fine utvikling i klubben vår. Magnus rapporterer til styreleder og styret i fotballgruppa.

Knut Alexander Mo

Styreleder Spjelkavik Fotball

johnny magnus.jpg

Johnny Vattøy og Magnus AntonsenJohnny Vattøy

Etter 13 år i Spjelkavik har Johnny valgt å søke nye utfordringer utenfor klubben. Johnny startet som seniortrener i klubben. Etter hvert fikk han ansvar å jobbe mot sponsormarkedet i tillegg til jobben som daglig leder i klubben. Johnny har gjort en god jobb for klubben i mange år og vi har vært glade for at Johnny har vært en del av Spjelkavik fotball fram til nå.

Vi ønsker Johnny lykke til i framtiden og vil takke han for sine bidrag for Spjelkavik IL Fotball.

Knut Alexander Mo

Styreleder Spjelkavik FotballTakk for meg Spjelkavik!

2017-03-23 14.18.28.jpg


Etter 13 år i Spjelkavik IL Fotball som trener (5 sesonger) og daglig leder og markedsansvarlig sa jeg opp jobben 4.desember.

Bakgrunn.

Idrettslaget skal omstruktureres og skal ansette en markedsansvarlig for hele klubben samt den prosentvise stillingen som daglig leder i fotballgruppen skal krympes til 30 %. Jeg ble tilbudt stillingen som markedsansvarlig i idrettslaget men etter lang betenkningstid valgte jeg å takke nei selv om dette ville gitt meg en mye lettere arbeidssituasjon og hverdag.


Ny jobb.

Da ryktene gikk om at jeg var i en prosess med Spjelkavik kom flere andre aktører på banen. Jeg har nå takket ja til et tilbud fra Aksla IL der jeg skal være markedsansvarlig for hele idrettslaget (håndball og fotball), bidra til klubbutvikling, komme med innspill rundt anleggsutvikling og generelt bidra med den kompetansen jeg har opparbeidet meg i Spjelkavik. Jeg har i min periode i Spjelkavik bodd på Gåseid og hatt mine 3 barn i Aksla, og på fritiden vært trener i ca 10 år for laget(nå A-lag) der også min sønn har vært. Jeg vil fortsette å være trener i Aksla og blir i 2018-2020 A-lagstrener.


Innholdsrike år.

Jeg kom til Spjelkavik som A-trener i 2004 etter at jeg selv la fotballskoene på hylla. Jeg trivdes godt i klubben og tydeligvis vice versa, for i løpet av sesongen ble jeg tilbudt full stilling som daglig leder, markedsansvarlig og A-trener. Spjelkavik var den breddeklubben som var først ute med å ansette folk i full stilling noe som også lå i klubbens tydelige handlingsplan 2004-2008. Det trigget meg at her var folk som ønsket å få til noe. Helt til 2007 hadde jeg disse tre krevende oppgavene men fikk da avløsning på trenerbiten og dermed mer fokus på klubbutvikling og inntektsbringende tiltak.


Fantastisk tid i klubben

Jeg har hatt 13 utrolig lærerike år i klubben og fått jobbet som trener, opprettet og vært sportslig leder for de eldre lagene, opprettet og sittet i sportslig utvalg for de yngre lagene, opprettet og sittet i komiteer, hatt budsjettansvar, hatt lederansvar, sponsor/marked, merkevarebygging, profilpoliti, anleggsutvikling, klubbutvikling, utvikling av team og mennesker og hatt tett kontakt med frivillige og tillitsvalgte. Dette har vært utrolig givende. Det å ta en kaffe tidlig på morgenen med en tillitsvalgt som står å skraper på kontordøra ivrig etter å fortelle hva han brenner for eller som klubben må ordne - det er fantastisk. DETTE er klubbutvikling og må tas på alvor!


Takk.

Jeg er ikke klar for kirkegården og jeg har ikke tatt en ny jobb på andre siden av jordkloden så jeg treffer nok igjen alle jeg har blitt så veldig glad i. MEN jeg vil benytte muligheten å takke for meg til alle som gjennom disse årene har gjort en kjempejobb og som jeg har samarbeidet godt og mye med:

 • Sunnmøre Fotballkrets - for støtte og support.
 • Daglig ledere i klubber på Sunnmøre for sparring og inspirasjon. Stå på!!
 • Hovedstyret, husstyret, undergruppene håndball og alpint- for godt samarbeid og stor stayerevne.
 • Fotballklubben generelt- for å ha fått lov til å utfolde og utvikle meg på alle plan. Det har gitt meg mye.
 • Alle fotballstyrene opp gjennom tidene - å lære av så mange utrolig flinke personer og blitt kjent med så flotte personligheter: ledere, nestledere, kasserere, sportslige ansvarlige dame/herre, sekretærer, fair-play ansvarlige, kvalitetsklubbansvarlige,  styrerepresentanter(utvalgsledere).
 • Utvalg og ledere gjennom alle år
  • banebokansvarlige, dugnadsanvarlig, Bendit/Gmax-cupansvarlige + komite, Tine Fotballskole ledere + utvalg, loppemarkedansvarlig, leder barne-og ungdomsutvalgsleder + utvalg, sportslige ledere og utvalg (yngres/eldre) samt dommere og dommeransvarlige, anleggutvalg/ledere samt komiteer som jobbet med anleggsutvikling og fikk bl.a 11er KGB og TAFJORDhallen på plass.
 • De fantastiske 2 andre ansatte Magnus Antonsen og Torgeir Olsen som er superdedikerte i det de gjør.
 • Trenere alle lag- dere gjør en vanvittig viktig samfunnsjobb, de fleste over mange år!
 • Lagledere alle lag - dere er utrolige og gjør en kjempejobb med logistikken
 • Klubbavdelingene på Rongve og GMax
 • Klubbkontaktene fra utstyrsleverandørene Adidas, Diadora og Hummel
 • Alle Vika-spillerne jeg har trent og som har vært i klubben
 • Regnskapskontoret som har hatt full kontroll i samarbeid med kasserere
 • Alle som har møtt på dugnad opp gjennom årene både på anleggsmessige ting samt cuper, loppemarked.
 • Alle samarbeidspartnere og personene i disse bedriftene. Dere har stilt villig opp i alle år både økonomisk og med varer/tjenseter, og dette har gjort at fotballgruppen alltid har hatt sunn økonomi og mangedoblet budsjettet. Dette har resultert i at vi har utviklet et fantastisk anlegg og etterhvert kunne vi ansette flere utrolig dyktige folk i administrasjonen som har tatt seg av viktige oppgaver som spillerutvikling, fotballfritidsordning og den, etter min mening, aller viktigste oppgaven trenerutvikling.


Neste skritt

Jeg starter i Aksla 15.januar og jeg vet at Spjelkavik vil fortsette utviklingen ettersom det er bygget opp en sterk struktur og organisasjon, samt der er mange dedikerte, lojale og dyktige folk i klubben! Klubben var den første på Sunnmøre som ble sertifisert som, og var mest sannsynlig malen, på  NFFs kvalitesstempel  “Kvalitetsklubb 1”. Denne benevnelsen er en trygghet både for ung og gammel, ansatte og frivillge og vil i årene som kommer være en god plattform for korrekt oppfølging og utvikling av barn og ungdom!

Av og til er det sunt å skifte jobb, både for arbeidstager og arbeidsgiver- her kan begge blomstre. Jeg tok den beslutningen, og tror det er sunt at jeg nå ser etter nye utfordringer og føler jeg kan forlate skuta med god samvittighet med sporsorbudsjettet allerede fyllt opp for 2018(!) og det meste på stell på grunn av alle de engasjerte menneskene i klubben som selv har skapt GOD kontinuitet innenfor sine ansvarsområder og komiteer!! Klubben vil blomstre, jeg vil blomstre og Aksla vil blomstre. VINN-VINN-VINN som en vis mann sa - kan det bli bedre? Jeg ser nå frem til å begynne i Aksla, en like stor klubb som Spjelkavik, samt treffe alle de fantastiske folkene som også brenner for sin klubb.


Riktig vektet pasning -

fra en gammel midstopper som likte å bygge opp spillet, samt se fremover - i bana.

Johnny

Ålesund 20.12.17