Spjelkavik ILs styre informerer

 

2020 har vært ett utfordrende år på mange måter, med Covid-19 pandemi, lite aktivitet og bortfall av inntekter.

Publisert: 25.12.2020

Alle våre undergrupper har jobbet iherdig med å holde aktivitetene i gang på best mulig måte.

På grunn av pandemien ble ikke årsmøtet i Spjelkavik IL avholdt før i juni. Der ble det valgt ny styreleder, og i og med det, ble en æra i idrettslaget avsluttet. Perry Holen takket for seg etter 31 år som leder!

Det står enorm respekt av Perry sin innsats for Idrettslaget, og vi er han en stor takk skyldig!

Styret vil også takke alle tillitsvalgte og frivillige som bidrar til at idrettslaget har høyt aktivitetsnivå i alle gruppene.

Av de sakene som styret har jobbet med, er de viktigste:

 • Ansette daglig leder for hele idrettslaget.
 • Oppfølging av økonomi.
 • Omorganisering av partnerarbeidet.
 • Ny profileringsplan.
 • Spjelkavik arena.
 • Oppfølging av ansatte.

Saker som ligger foran oss i 2021 er:

 • Revisjon av strategiplan 2021 – 2025
 • Oppfølging av økonomi, herunder investeringsplan
 • Anleggsutvikling, baner, garderober og Spjelkavik arena.
 • Videreutvikle partnerarbeidet.
 • Sosiale medier.

 

For å kunne utvikle idrettslaget videre, må alle lojalt følge de planer som styret i Idrettslaget og i undergruppene vedtar. Spjelkavik Idrettslag skal være for alle og skal bidra til at Spjelkavika er en god plass å vokse opp i.

En sunn økonomi er grunnlaget for all utvikling og fremgang, derfor må vi skynde oss langsomt mot de målene vi ønsker å oppnå.

 

 

En klok mann sa en gang:

Om du gjør ting slik du alltid har gjort,

Får du ikke mer, enn du alltid har fått.

I dette sitatet ligger det muligheter til å snu noen steiner, for å utvikle idrettslaget videre inn i fremtiden.

 

Styret vil ønske alle medlemmer en riktig god jul og ett fremgangsrikt nytt år.

 

Arne Sigurd Hansen

Leder

Spjelkavik IL