Trim

Turløypa - prosjekt

 

Vi er en frivillig gruppe personer tilknyttet idrettslaget og heisa med formål å sette i gang tiltak som gagner fremtidig drift av Turheisa i Spjelkavik .

I Spjelkavik og omegn er vi mange , både unge og gamle som har eller vil få, interesse for friluftsliv og aktiviteter.  Vi har en fantastisk mulighet til dette så å si rett utenfor ”stuedøra”.  Derfor er det viktig at vi vedlikeholder og utvikler løypene slik at flest mulig kan være med ut i slik fin natur.

 

Kortsiktige prosjekt

1. Tørrskodd til fjells.

• Drenere og planere Bigton-løypa opp til Myra, deretter  vestover  lysløypa  til toppen av heisa.
• Egnet masse vil bli tilført i 3-4 meters bredde, opp til Myra i første omgang .

Dette vil gi oss en unik turløype sommer, høst, vinter og vår, med lys i mørketiden.

2. Ny trakkemaskin
(Den gamle er fra 1972)

Maskinen skal kunne preparere heistraseen og lage løyper som også er beregnet for turgåing.

3. Stikke ut en permanent løypetrasse fra heistoppen og østover mot Bigton-hytta
Denne prepareres med trakkemaskin ved egnede snøforhold.

 

Langsiktige prosjekt

1. Lysløype på toppen av fjellet

Muligheten for kunstig  produksjon av snø er under vurdering . 


Vi håper derfor det er vilje i nærmiljøet til å bidra med  dugnadsarbeid eller økonomisk. Eventuelt  begge deler.

Hjelp oss å nå våre mål. Vi ønsker å takke bl.a. UFO Pukkverk for god hjelp.

Det er opprettet konto i Spb.Møre der midlene går i sin helhet til prosjektene beskrevet ovenfor
Bank.kontonr 3910 40 27044

Se bilder under

 

Vennlig hilsen

Perry Holen                       99639545
perholen@online.no

Idar Dyrøy                         41415305
idar@dyroybetong.no

Helge Tor Melseth           91511122
Helge.tor@rentek.no