varsle om uønskede hendelser

 

 

UØNSKEDE HENDELSER

Spjelkavik il ønsker å stille opp for våre medlemmer om uønskede hendelser inntreffer. Dette gjelder ved følgende saker:

  • Overgrepssaker
  • Ulykke med personskader
  • Dødsfall blant klubbens medlemmer
  • Økonomisk utroskap
  • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. I dette ligger også mobbing og trakassering
  • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller uønsket oppmerksomhet fra det offentlige

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Varslere skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal underrette klubbens ledelse, og mottakere i ledelsen skal underrette hele ledelsen. Varsler skal også informeres om at alvorlige forhold umiddelbart også må meldes til politiet.

Telefonnummer i en krisesituasjon

Det er viktig å understreke at i en nødsituasjon ringer man først vanlig nødnummer.

Deretter tar man kontakt med en av følgende ledere i SIL

Leder: Perry Holen tlf 99639545

Nestleder: Oddbjørn Johansen tlf 99236085

Sekretær: Kari M Andreassen tlf 41849038

Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Ålesund Kommune.

Moa Helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge som bor i vårt område. Kontaktperson er Teamleder for Blindheim og Moa helsestasjon Britt S Skuseth tel 70 16 45 40 (dagtid).

Helsestasjonen har helsesøstre ved alle skolene i området, og elever/foreldre kan ta kontakt ved skolene eller ved helsestasjonen om de har spørsmål.

Nødnummer:

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113