SAKSLISTE:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
  5. Godkjenning av årsmelding
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Fastsette aktivavgift
  8. Godkjenne budsjett for 2023
  9. Valg av nytt styre

 Link til teams: 

Klikk her for å bli med i møtet