Praktisk info Alpin

Alpint er en individuell idrett. Siden det er opp til den enkelte utøver (eller foreldrene deres) hvor mye tid og innsats man vil og kan legge i sporten, blir det i større grad opp til den enkelte å «kjøre løpet».  


ALDERSINNDELING FOR SESONGEN 2023

U8  –  gjelder de barna som er født i 2015 og senere.

U 9 –  gjelder de barna som er født i 2014.

U10 – gjelder de barna som er født i 2013.

U12 – gjelder de barna som er født i 2012 og 2011.

U14 – gjelder de barna som er født i 2010 og 2009.

U16 – gjelder de barna som er født i 2008 og 2007

 

«ÅRSHJULET»

Året for en skiløper er delt i to – Barmarksesongen strekker seg fra mai til november og skisesongen går i fra november til april.  Selve rennsesongen foregår mellom januar og april.

I tillegg til dette samles løpere fra de er 11-12 år på ski samlinger i helger og ferier på Juvass fra mai til oktober. Det er individuelt hvor mange skidager man legger inn på sommeren, men jo eldre løperne er jo flere samlingsdager legges inn.

Normalt starter sesongen i Spjelkavik Alpin med barmarkstrening i august ved skolestart, og pågår frem til skianleggene på Sunnmøre åpner.  De aller yngste trener barmark inne i gymsalen på Spjelkavik barneskole, mens U10 og eldre trener ute. (så lenge været er ok)

Vår treningsarena når snøen kommer er trekket på Strandafjellet i ukedager og Strandafjellet og Bjorli i helgene. Normalt trener vi tirsdager og torsdager når anlegget er åpent for kveldskjøring. Når snøen ligger trenes det en til to dager i uken + helger. I renn-sesongen vil mange av helgene være avsatt til renn, og det trenes da kun i ukedagene. Når skianleggene stenger for sesongen er man tilbake på barmarkstrening frem til skoleslutt.

De ivrigste barna fra U12 (U10) og oppover starter sesongen derimot i mai/juni med ski samlinger på Juvass, disse fortsetter også i august - oktober.

I de senere år har samlingene på Juvass vært i regi av Møre og Romsdal Skikrets for U14 og U16. Kretsen sender ut informasjon (via kilder listet og beskrevet lenger nede) der den enkelte utøver melder seg på et opplegg med innleide trenerressurser. Sammenfallende med kretssamlinger har klubbene (Spjelkavik, Stranda, Stordal og Ørsta) samarbeidet om treningssamlinger for U12 (og U10) med foreldre som trenere.

For U14 / U16 er det ett felles opplegg for alle med samlinger annenhver eller tredje hver helg fra og med medio august til rennsesongen starter på nyåret.

I rennsesongen er det færre kretssamlinger, treningsopplegget legges da opp til den enkelte klubb.

Fra og med U10 har kretsen noen utvidede samlinger på Bjorli i november/desember, og det er også en «fartssamling» fra og med U12 på Oppdal i mars.

For de «ivrigste» løperne og foreldre er det vanlig å melde seg på visse renn/cuper utenfor kretsen. 

Eksempelvis BAMA Alpinfestival på Ål (kun for U12 og yngre), Donald Duck Wintergames på Hemsedal, og fra og med U14 Hovedlandsrennet som finner sted i mars/april.