Årshjul fotball

Aktivitet

Laglederforum

Frist

1/18/2024

Kommentar

Lagspåmelding. Treningskamper.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Trenerforum
1/11/2024
Gjennomgang av klubbens sportsplan. Nye trenere på plass. Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen. Gjennomgang av kurstilbudet fra krets kommende vår.
Treneransvarlig
Påmeldingsfrist Senior/Ungdom seriespill + senior 7er
1/26/2024
Lagspåmelding for senior og ungdom i perioden. Tenk nøye gjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Husk prinsippet om jevnbyrdighet.
Fiks-ansvarlig

Aktivitet

Påmeldingsfrist barnefotball

Frist

2/23/2024

Kommentar

Påmeldingsfrist for barnefotballen i perioden. Tenk nøye gjennom hvor lagene bør meldes på, husk jevnbyrdighet.

Ansvarlig

FIKS-ansvarlig
Vinter-lotteri
2/29/2024
Vinter-lotteri gjennomføres
Lotteri-ansvarlig

Aktivitet

Søknadsfrist Tine Fotballskole

Frist

3/15/2024

Kommentar

Søknadsfrist for klubber som ønsker å arrangere Tine Fotballskole samme år.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Kick-off for klubbdommere
3/21/2024
Vi arrangerer kick-off for klubbdommerne, det blir gjennomgang av nye regler, pizza og sosialt.
Dommeransvarlig

Aktivitet

Banedagbok sommer

Frist

4/1/2024

Kommentar

Banedagboken skiftes ut til banedagbok tilpasset kampsesong.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Oppstart 6-åringer
4/11/2023
6-åringene ønskes velkommen til fotballen og de første øktene arrangeres av FFO og Yngres-utvalg
Klubbkoordinator og Yngres utvalg.
Oppstartsmøte foreldre
4/25/2024
I forbindelse med oppstørsøktene arrangeres også foreldremøte for 6-åringene, her ønsker man nye fotballtrenere og lagledere velkommen.
Klubbkoordinator og Yngres utvalg.

Aktivitet

Fakturering av treningsavgift del 1

Frist

5/1/2024

Kommentar

Første del av treningsavgiften faktureres i denne perioden. Ta kontakt med administrasjonen ved spørsmål.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Klubbdommerkurs
5/9/2024
I forbindelse med avvikling av egen klubbturnering arrangerer vi klubbdommerkurs for kommende dommerspirer.
Dommeransvarlig
Trenerforum
5/14/2024
Evaluering av vårsesongen. Nye trenere på plass. Evaluering av oppfølging vårsesong og kartlegging av oppfølging høstsesong. Gjennomgang av kurstilbudet fra krets kommende høst. Demo-økt med tema (inspirasjon).
Trenerkoordinator
Laglederforum
5/21/2024
Velkommen til nye lagledere. Påmeldingsfrist NC.
Klubbkoordinator
Lampholmen Cup
5/26/2024
Lampholmen Cup arrangeres.
Cup-Komittéen

Aktivitet

Påmeldingsfrist Norway Cup

Frist

6/1/2024

Kommentar

Lagene som skal delta på NC må være påmeldt før denne datoen.

Ansvarlig

Lagledere
Frist for nivåendring i ungdomsfotballen
6/10/2024
Frist for nivåendring i perioden. Eventuell endring meldes til FIKS-ansvarlig.
FIKS-ansvarlig
Fakturering av medlemskontingent
6/1/2024
Alle medlemmer i SIL mottar medlemskontingent. Ta kontakt med administrasjonen ved spørsmål.
Daglig leder/Klubbkoordinator
Tine Fotballskole arrangeres
6/24/2024
Klubben arrangerer Tine Fotballskole hvert år første uka i skoleferien.
Klubbkoordinator

Aktivitet

Sparebanken Møre Sommercamp arrangeres

Frist

7/1/2024

Kommentar

Andre uka i skoleferien er det duket for gratis sommercamp for alle barn i alderen 8-14 år. Varierte aktiviteter gjennom hele uka.

Ansvarlig

Daglig leder
Alle jenter på bana sparkes i gang
7/3/2024
Hver onsdag i juli arrangeres "Alle jenter på bana", alle jenter uansett klubbtilhørighet er invitert til gratis treninger med god kvalitet.
Jenteløftet

Aktivitet

FFO-starter opp igjen etter skoleferien

Frist

8/19/2024

Kommentar

FFO følger skoleruta og starter opp igjen samtidig med barneskolen.

Ansvarlig

Klubbkoordinator

Aktivitet

Lotteri Høst

Frist

9/6/2024

Kommentar

Lotteri for høsten arrangeres. Loddbøker sendes ut til alle aktive i SILFOT.

Ansvarlig

Lotteriansvarlig
Lampholmen Cup Høst
9/14/2024
Høstversjonen av Lampholmen Cup arrangeres
Cup-Komittéen

Aktivitet

Treningsavgift del 2 faktureres

Frist

10/1/2024

Kommentar

Treningsavgift for høsten faktureres i Spond, ta kontakt med administrasjonen ved spørsmål.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Påmeldingsfrist futsal
10/1/2024
Påmeldingsfrist for futsalserien i perioden.
FIKS-Ansvarlig
Høstcamp arrangeres
10/7/2024
Første uka i høstferien arrangerer vi i samarbeid med Aksla IL vekselvis Umbro- og Hummel-høstcamp (man-ons).
Klubbkoordinator

Aktivitet

Banedagbok vinter

Frist

11/1/2024

Kommentar

Banedagboken tilpasses en hverdag uten faste kamper 18:30 og en utilgjengelig gressbane.

Ansvarlig

Klubbkoordinator
Opprykk aldersnivå
11/1/2024
Aldersgrupper rykker opp et nivå. J7 til J8 osv. For at gruppene skal sette seg i god tid før sesongstart.
Klubbkoordinator
Trenerforum
11/14/2024
Evaluering av sesongen. Planlegging av ny sesong. Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn. Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.
Trenerkoordinator
Dommeravslutning
11/21/2024
Sesongavslutning for klubbdommere. Evaluering av sesongen, pizza og sosialt.
Dommeransvarlig