Aktivitet

Rekruttering

Her beskriver vi rollen som rekrutteringsansvarlig, og rekrutteringsplanen.

Rekrutteringsansvarlig - rollebeskrivelse

  • Levere ut informasjon om oppstart for 6 åringene i alle barnehager i Spjelkavik området i løpet av mars. 
  • Nyhetssak på hjemmesiden, instagram og facebook i løpet av mars, reminder når det nærmer seg oppstart.
  • Avholde foreldremøte i forkant av første trening, se mal. 
  • Oppfølging av lagleder første perioden for å sikre at lagleder kommer inn i rollen og får en god start.

Plan for rekruttering av gutter og jenter

PLAN FOR OPPSTART 1. KLASSE

Oppstart av høstens 1. klassinger er for Spjelkavik Fotball rett etter påske. Det lages invitasjoner med informasjon om treningstider og om Spjelkavik Fotball. Invitasjonene deles ut til avgangskullet ved alle barnehager i Spjelkavik og omegn. Vi inviterer samtidig til foreldremøte der fotballgruppa går gjennom all informasjon om Spjelkavik IL, treningstider og muligheter. Det skal også rekrutteres tillitsvalgte slik som lagleder og trenere på foreldremøtet. Vi informerer også at lagene bør få på plass flere ressurspersoner, bla. en sosialminister som får ansvar for å laget til arrangementer for laget som for eksempel kveldsmat etter trening, turer i nærmiljøet og arrangement for foreldre. EN egen økonomiminister bør lagene ha som kan hjelpe både lagleder og sosialminister med å finne cuper og andre aktiviteter laget kan delta på.

På foreldremøtet blir det også informert om miniturneringer lagene skal være med på til høsten. Miniturneringene er i regi av NFF Sunnmøre, hvor klubbene selv arrangerer turneringene. Alle blir invitert til å delta på Tine Fotballskole som Spjelkavik IL arrangerer hvert år. Jentelaget får også tilbud om å få delta på fellestreninger for alle jentelag en gang i uke gjennom hele sommeren (Alle Jenter på Bana).

Ansvarlig for oppstart og rekruttering er Leder for barne- og ungdomsavdelingen og Trener og spillerutvikler i Spjelkavik Fotball.

Mal oppstartsflyer

Mal presentasjon foreldremøte

Sportsplan

Trenerutvikler og Sportslig utvalg har ansvar for at sportsplan blir fulgt. Dette skjer gjennom aktiv direkte oppfølging og kommunikasjon med trenere og lagledere, samt spredning av informasjon og veiledning via kanaler som hjemmeside og facebook. Mer informasjon finnes i Vikapediaen, om: Årlige sportslige planer Om trening Keepertrening

6 År 7 År

Sportsplan

Spjelkavik Fotballs sportsplan kalles for "Vikapedia".

Trenerutvikler og Sportslig utvalg har ansvar for at sportsplan blir fulgt. Dette skjer gjennom aktiv direkte oppfølging og kommunikasjon med trenere og lagledere, samt spredning av informasjon og veiledning via kanaler som hjemmeside og facebook.

Mer informasjon finnes i Vikapediaen, om:

Årlige sportslige planer

Om trening

Keepertrening