Kompetanseplan

Gjennom kvalitetsklubb, forplikter Spjelkavik IL å ha en plan for kompetanseutvikling, både på ledernivå, og trenernivå.

Kravene er følgende: