Klubbhåndbok

Kvalitetsklubb, og alle dets elementer, er å anse som klubbens håndbok. Den skal fungere som et oppslagsverk for våre medlemmer, men også eksternt for samarbeidspartnere, krets og forbund.

Organisasjonskart

Her kan man se hvordan Spjelkavik IL Fotball er organisert.

Økonomistyring

Spjelkavik Fotball er organisert på den måten at i fotballstyret er det en kasserer. Hvert av lagene har også sine egne lagskontoer.

Årshjul

Klubbens årshjul skal vise all aktivitet som finner sted i regi av Spjelkavik IL Fotball.

Politiattester

Spjelkavik IL Fotball har utnevnt en person som er ansvarlig for å vedlikeholde lister over hvem som har fremvist politiattest. Alle personer i klubben med tillitsverv overfor barn og unge under 18 år skal ha fremvist politiattest før de starter i vervet.

Kvalitetsklubbansvarlig

Rollebeskrivelse.

FIKS-ansvarlig

Jack Roger Blindheim er FIKS-ansvarlig.

FIKS-ansvarlig har ansvar for å vedlikeholde klubbens kontaktinformasjon for alle lag, påmelding til seriespill og miniturneringer, og å opprette spillere slik at de har gyldig forsikring.