Verdier

Spjelkavik IL Fotball jobber etter følgende verdier: Inkluderende, aktiv, attraktiv og engasjert. Verdiene skal være med oss i hverdagen, og gjennomsyre alt som gjøres i idrettslaget.

Hjemmekamper

Spjelkavik IL Fotballs hjemmekamper og arrangement SKAL ha kampvert(er).

Fair Play-ansvarlig

Sindre Stølan er Spjelkavik IL Fotballs fair play ansvarlige. 

Trygge rammer

Alle barn og unge som deltar på aktiviteter i regi av Spjelkavik IL Fotball skal ha trygge rammer. Dette sikrer vi blant annet gjennom politiattest-ordningen.