Laglederinstruks

Lagleder – oppgaver

Lagleder er lagets øverste leder. Lagleder har følgende oppgaver:

 • Ha nær kontakt med trener(e), sette opp årsplan i samarbeid med trener(e) og se til at trener(e) følger retningslinjene til SILFOT.
 • Ivareta utlevert utstyr. Laget er ansvarlig for dette. Mistet utstyr må erstattes av laget.
 • Innkalling til foreldremøter og spillermøter.
 • Kontinuerlig oversikt av spillere på laget og vedlikehold av denne listen, endringer gjøres i klubbverktøyet Spond.
 • Ordne med treningsleir, turneringer og sosiale tiltak.
 • Følge nøye med om noen er i ferd med å slutte. Undersøke om vedkommende ønsker å fortsette som leder, trener eller dommer.Kamp/trening

 • Utstyrsansvarlig. Baller, linjeflagg, pumpe, medisinkoffert. Være den som kompletterer medisinkoffert 
 • Kartlegge behov for komplettering/nye drakter. Samle inn drakter seinest 15.11.
 • Fylle ut behovsliste som blir tilsendt fra Daglig Leder.
 • Legge inn kamptroppen i FIKS (Fra 13 år), gi beskjed til bortelag, Kontakte dommer to dager før kamp.
 • Sjekke draktlikhet foran kamper, ha nok vester tilgjengelig til bortelag.
 • Sjekke oppmerking, nett, baneforhold til alle hjemmekamper
 • Reiseopplegg bortekamper
 • Fylle ut skadeskjema ved evt. skade, trening eller kamp og levere Daglig Leder
 • Sørge for at garderober blir rengjort etter bruk, hjemme som borte.


Økonomi og organisasjon

 • Alle lag skal ha konto i Sparebanken Møre. Ta kontakt med daglig leder hvis du skal stå som disponent.
 • Økonomiske tiltak. Oppfølging og innkreving
 • Kontakt med styret (Sportslig leder/leder yngres utvalg)
 • Skrive årsrapport etter standard oppsett. Mal for årsrapporter og lagsregnskap kan lastes ned her.

Trenere/lagledere/tillitsvalgte - oppgaver

 • Alle ledere i Spjelkavik Fotball må være bevisst på at de er forbilder. Spillerne legger mer vekt på det du gjør, enn det du sier
 • Møt presis til trening og kamp.
 • Lær spillerne til å respektere og tolerere dommerne, motspillere, medspillere, og ledere
 • Gi ros og oppmuntring, det virker positivt og konstruktivt
 • Vær like opptatt av alle spillere og gi tilbakemelding ut i fra deres nivå
 • Hold god kontakt med foresatte
 • Ta ansvar for at kjefting og skriking fra sidelinja ikke forekommer
 • Trenere har hovedansvaret for spillerens oppførsel på fotballbanen
 • Krav til kunnskap om lover og regler, skader og skadebehandling, kosthold og væskebalanse samt være bevisst på rusproblematikk
 • Påse at det ryddes etter hver trening/kamp. Gjelder også på bortekamper


Kampvertinstruks

Før kampen

Under kampen

Etter kampen

• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

 

 

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.