Lagleder i Spjelkavik IL Fotball

Som lagleder i Spjelkavik IL er man et forbilde for barn og unge på fotballaget. Man er en tilrettelegger for rammen rundt laget og rammen rundt den sportslige aktiviteten. Det være seg organisering av kjøring til og fra kamper, fordeling av drakter, eller arrangering av sosiale arrangement. En engasjert foreldregruppe fører til at barna trives bedre og blir lenger i aktiviteten, det kan være et godt tips å dele på laglederoppgavene med flere i foreldregruppa. Tusen takk for at akkurat du er lagleder!

Lagleders oppgaver

Ved lagspåmelding

Sende inn følgende til klubbens FIKS-ansvarlige før fristen på lagspåmelding og eventuelle justeringer i mellomsesong:

- Antall lag.

- Kontaktpersoner og trenere.

- Eventuelle antilag.

- Ønsket nivå. 

Medlems- og klubbverktøyet - Spond

- Kontinuerlig vedlikehold av medlemsliste. De som har sluttet må fjernes, nye som kommer til må legges inn og videre beskjed må gis til klubbkoordinator. 

- Sørge for at treninger og kamper legges ut i Spond.

Før, under og etter kamper.

- Sørge for at alle lagets hjemmekamper har kampvert. (kampvertinstruks lenger ned på siden).

- Sende melding til dommer og bortelag i god tid før kampdag å ønske velkommen, samt informere om garderobe.

- Legge inn kamptropp i FIKS, før kampstart. Legge inn hendelser underveis (hjemmekamper), samt godkjenne resultat i etterkant av kampen (gjelder for 13 år og oppover). 

- Informere Fair-Play ansvarlig ved uønskede hendelser.

- Informere daglig leder, eller klubbkordinator ved alvorlige skader.

Drakter og utstyr 

- Sende inn behovsliste på drakter, baller og annet utstyr etter endt sesong til klubbkoordinator.

- Sørge for ivaretakelse og vedlikehold av utlevert utstyr, laget er selv ansvarlig for dette og må erstatte tapt utstyr.


Treningsleir og overnattingscuper

- Legge til rette for deltakelse på cuper og treningsleir, i tråd med barneidrettsbestemmelsene.