Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

 

AGENDA:

1: Godkjenne innkalling

2: Behandle regnskap 2022

3. Behandle budsjett 2023

4: Behandle innkomne forslag

5: Godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)

 

 

Alle dokumenter vil bli tilgjengelig for lesing en halvtime før årlig møte på SIL-huset.