Baneboken er tilpasset vintersesongen som går uten faste kamper i tidspunktet 18:30 og er utarbeidet i sammarbeid med alle lags lagledere.