Som nevnt i innkallingen til årsmøtet i Spjelkavik Idrettslag, gjøres dokumentene tilgjengelig for medlemmene på nettsidene.

Grunnet uforutsette problemer hos revisor, er ikke de økonomiske dokumentene (regnskap 2022 samt budsjett 2023) tilgjengelige med 1 uke igjen til årsmøtet, men vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbkontoret på Myrstadkiosken straks disse er ferdige.

Ny beskjed om dette kommer.

Årsmeldinger, innkomne saker og valgkomiteens innstilling finnes her:

Årsmøtedokument 2023 Spjelkavik IL (oppdatert 13.03 - lagt inn forslag til medlemskontingent).

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet som finner sted på SIL-huset torsdag 16.mars kl 18:00.