Etter krav fra kretsen må alle spillere ta Fair-Play kurset det året de fyller 13 år. 

I fjor var det kun J13 som tok det obligatorisk kurset, i år skal vi oppfylle kravene 100%. 

Fair Play er viktig i Spjelkavik IL, tidligere sesonger har vist at også vi har litt å gå på, og vi gjør derfor en liten samling ut av det. 

Invitasjon er sendt ut til de aktuelle spillerne i Spond:

"Mandag 4. mars klokka 17:00 inviterer vi J13, G13 og G14 (2010 og 2011) til Fair Play kveld på SIL-Huset.

Det blir enkel gjennomgang av Fair Play i Spjelkavik IL, gode videoer til refleksjon fra NFF, det offisielle og viktige Fair Play-kurset som alle må gjennomføre. Samt Kahoot med Fair Play som tema med premie til vinneren.

Det er viktig at alle har med seg telefonen sin med nok batteri. Sjekk også at du har din innloggingen til din egen bruker i min idrett.

Vi tar sikte på at kvelden varer maks en time.

Obligatorisk oppmøte for alle spillere."