Senior 

Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse og det høyere rangerte laget spiller i en serie hvor det er tillatt med maks fem innbyttere, er spillere som har spilt fra start i det høyere rangerte lagets siste obligatoriske kamp ikke spilleberettiget for lavere rangert lag. Spillere benyttet som innbyttere i det høyrere rangerte lagets siste obligatoriske kamp er spilleberettiget for det nærmeste lavere rangerte laget, men ikke for enda lavere rangert lag.

- Spillere som starter kamp for Spjelkavik i Norsk Tipping-ligaen kan ikke spille for Spjelkavik 2 i 5.divisjon eller lavere. 

- Spillere som starter kamp som innbytter for Spjelkavik i Norsk Tipping-Ligaen kan spille for Spjelkavik 2 i 5. divisjon, men ikke for Spjelkavik 3 i 6. divisjon. 

Ungdom

Mellom lag i samme spillform i ungdomsklassene 13-19 år kan inntil fem spillere flyttes mellom lagene. I forskjellige spillformer, for eksempel fra 11-er til 9-er kan fritt antall flyttes mellom lagene. Dette gjelder ikke om 9-er laget er meldt opp i 11-er serien.   

- Fem spillere kan flyttes mellom J16 11-er lag i 1. divisjon og til J16 11-er lag i 2. divisjon. Det blir alltid tatt utgangspunkt i forrige obligatoriske kamp. Dermed må de samme fem benyttes til 16-1 har spilt ny kamp. 

- Om J16 11-er i 1.divisjon har spilt 11-er kamp, kan hele laget spille J16 7-er kamp.