ÅRLIG MØTE I FOTBALLGRUPPA 2024 
Styret i Fotballgruppa kaller inn til årlig møte torsdag 7.mars kl. 18:00 på SIL-Huset.
 
Fra NIF’s lover:
Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
 
AGENDA:
1: Godkjenne innkalling
2: Behandle regnskap 2023
3. Behandle budsjett 2024
4: Behandle innkomne forslag
5: Godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)
 

Alle dokumenter vil bli tilgjengelig for lesing ei uke før årlig møte på Myrstad-kiosken.

Styret.