Helge Kolseth, Tom-Erik Strømmen, og Øyvind Follesø skal utgjør teamet som fremover skal jobbe for at det blir mer fokus på keepere i Spjelkavik. 

Rett over påske vil det som i fjor bli arrangert en egen keeperdag. 

I tillegg kan teamet eller deler av teamet bestilles for å bidra på trening, med gode keeper-øvelser og hjelp til hvordan man kan legge opp keepertrening. 

Kontaktinfo: 

Helge Kolseth - tlf .905 85 044

Tom-Erik Strømmen - tlf. 909 70 796

Øyvind Follesø - tlf. 417 66 912