I samarbeid med trenere og lagledere, har det av klubbkoordinator Thomas Bjermeland, blitt jobbet frem en ny banedagbok. Denne er nå gått igjennom hos sportslig- og yngres utvalg, og vil tre i kraft fra 5.12.22.

Etter flere runder med utkast og endringer i trener og lagleder-gruppen på Facebook, har man forhåpentligvis endt opp med et produkt som skal skape mer aktivitet på anlegget vårt. Flere ugunstige treningstidspunkt er luket bort.