IMG_9809.jpg

Målsetnaden er å legge til rette for ein tilleggsarena der ein på tvers av alderssteg vil fokusere på ekstra øving og utvikling av individuelle ferdigheiter, til bruk saman med andre.

Vi vil etter beste evne ta hensyn til vekstperiode, treningsveke og generell belasting på vegen for å auke ferdigheitsnivået og ha fokus på fotballglede.

Ein fin gjeng med entusiastiske ungdommar, som det blir spennande å følgje vidare. ⚽️📈

For evt spm, ta kontakt med Thomas B.