"Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete områder i klubben. Fotballkretsen skal sørge for at klubben får tydelig veiledning og trygge rammer i arbeidet frem mot å bli og forbli en Kvalitetsklubb." NFF´s nettsider.

Sertifiseringen gjelder i to nye år frem til november 2025. 

Vi er stolte av å fortsatt kunne være en av kvalitetsklubbene på Sunnmøre.