Styreleder Audun Røyset ønsket de rundt 40 fremmøtte velkommen, og gikk gjennom agendaen for møtet.

Thomas Bjermeland, i rollen som dommeransvarlig, gikk gjennom hvordan han setter opp dommere til kampene.

Kontaktpyramiden - bjermeland.jpg
Thomas Bjermeland viste frem "kontaktpyramiden".


Spjelkavik Fotball har i dag over 70 stk som har gjennomført klubbdommerkurset, og av disse har over 40 dømt kamp i 2022. Blant disse finner vi også 4 kretsdommere. Uten dommere, ingen kamp! Derfor er det viktig at våre lagledere, trenere og foresatte tar godt i mot dommerne når de kommer til våre kamper, uansett om det er på hjemmebane eller bortebane.

Sindre Stølan, som er fotballgruppas fair play ansvarlig, tok en gjennomgang av Fair play, og hvor viktig dette er i arbeidet som gjøres blant våre mange frivillige trenere, lagledere og andre ressurspersoner i fotballgruppa.

Sindre var også innom våre rutiner rundt varsling av hendelser, fair play, og hva kampvertene skal gjøre i forbindelse med kamp. 

I tillegg til dette, ble det gjennomgått en bolk om spillervett, trenervett og foreldrevett. Et godt innlegg om et viktig tema!

Sindre Stølan-fair play.jpg
Sindre Stølan er Fair Play Ansvarlig i Spjelkavik Fotball.

Jack Blindheim, styret, er fotballgruppas "kvalitetsklubbansvarlig".

Jack tok oss gjennom hva kvalitetsklubb er, og hvilke områder dette omfatter. Kort sagt, er kvalitetsklubb en veileder til å utforme en god klubbhåndbok, som beskriver våre rutiner rundt aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.

kvalitetsklubb -jack.jpg
Jack Blindheim er kvalitetsklubbansvarlig i Spjelkavik Fotball.
Ragnhild J. Strand, styret, holdt også et innlegg om «Lag glede og veien dit»
- Hvordan etablere trygge & samarbeidende foreldregrupper og støtteapparat gruppe rundt laget / klubben.

Dette er også et veldig viktig tema i fotballgruppa, fordi vi vet at trivsel blant foreldrene, vil føre til trivsel blant våre utøvere.

Ragnhild Strand.jpg
Ragnhild J. Strand, styret, holdt en flott presentasjon om å bygge sosiale arenaer.


Kvelden ble avsluttet med en spørsmålsrunde, om det var ting som trenere eller lagledere ønsket å ta opp.

Tusen takk til alle som møtte opp, dette var et veldig positivt møte.