På lagledermøtet stilte 13 lagledere fra aldersbestemte lag. 

Tema for møtet var: 

- Lagspåmelding og frister.

- Drakter og utstyr.

- Spond.

- Introduksjon nettsider.

- Kampgjennomføring.

- Tips og triks til sesongen.

Man var også innom jevnbyrdighet i forbindelse med gjennomføring av kamper til sesongen, og ble enige om at en tett kommunikasjon med motstanderlag var veien å gå for å unngå stygge resultat og best mulig matching for alle.

Man ble enige om at alle lagledere skal legges inn i Spond-gruppa for klubbdommere, for å kunne ønske velkommen til kamp å gjøre dommeren oppmerksom på at man har kamp å dømme. 

Andre saker:

- Relevant info fra nettsidene må oftere finne veien til Facebook og spesielt trener og lagledersiden. 

- Banedagboken må brukes mer aktivt ved omberamming av kamper, for at kamper ikke skal kræsje. 

- Det vil bli sendt ut bestillingskjema sånn at lagledere og trenere kan få klubbtøy, i henhold til ny fordelingsinstruks. 

Presentasjonen fra gårsdagens møte er vedlagt her.