Informasjon om Telenor Xtra

Her får du svar på det du som foresatt eller deltaker lurer på rundt Telenor Xtra.

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 6-10 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier.

Fokusområder for Telenor Xtra

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 6-10 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene. 

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.  Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.  Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

Visjon og målsetting

Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Sportsplan og nøkkelroller
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål
  • Utvikle ferdigheter


Deltakelse og kriterier

Målgruppe

 • Telenor Xtra har som kjernegruppe utøvere i alderen 6 til og med 10 år, med rom for individuelle vurderinger.
 • Telenor Xtra skal inkludere både jenter og gutter.
 • Tilbudet skal være åpent for alle.

Omfang

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.
 • Telenor Xtra har sitt tilbud i periodenfra kl 13.30 til kl. 16.30
 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud:
  • 1 dag
  • 2 dager
  • 3 dager

Krav til bespisning

 • Telenor Xtra skal inkludere et måltid som er i tråd med retningslinjer.
 • Retningslinjer og tips for næringsrik kost finnes på treningsøkta.no.

Krav til kompetanse hos de ansatte

 • Den faglige lederen av Telenor Xtra skal ha fullført NFF Grasrottrener-utdanning, samt ha relevant pedagogisk utdanning eller erfaring.
 • Andre ansatte, herunder aktivitetsledere og trenere skal minimum ha påbegynt NFFs Grasrottrenerkurs.
 • Alle ansatte kan benytte seg av treningsøkta.no som kompetanse og kommunikasjonsplattform hvor års- ramme og periodeplaner vil bli tilgjengelig.
 • Ansatte skal delta på de årlige sentrale- og regionale Telenor Xtra kompetansetiltak.
 • Relevant kompetanse til gjennomføring av leksehjelp.
 • Kompetanse til bruk i FIKS 
 • Ansatte skal ha levert og godkjent politiattest

Krav til kompetanse i klubb

 • Klubben skal ha en organisasjon og drift som sikrer gjennomføringsevne av Telenor Xtra.
 • Klubben skal ha en sportsplan som er forankret i tråd med NFFs verdier og retningslinjer.
 • Det fotballfaglige innholdet i Telenor Xtra skal ta utgangspunkt i NFF skoleringsplaner 8 år, 9 – 10 år og 11 – 12 år.
 • Det faglige innholdet skal følge Telenor Xtra sin års- og periodeplan.

Krav til anlegg

 • Klubbens evt. skolens anlegg skal gi muligheter for å gjennomføre Telenor Xtra sine visjoner og målsettinger.
 • Det stilles krav til vinteråpen bane, evt. hall med fasiliteter til regelmessig fotballaktivitet.
 • Anlegget skal tilfredsstille kommunale krav mht.:
  • Aktivitets-, undervisnings og oppholdsrom
  • Garderobe og dusjmuligheter
  • Mathygiene

Krav til trafikksikkerhet

 • Trafikksikker transport fra skole til anlegg.
 • Hvis mulig bør transporten være sykkel eller til fots.
 • Tilby transportordning hvis nødvendig.
 • Forsikring:
  • Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges Fotballforbund.
  • Dekningen er uten kostnad for den enkelte deltaker og er eksklusiv for Telenor Xtra.
  • Dekningen gjelder kun aktivitet i regi av Telenor Xtra.

Kontaktperson Telenor Xtra FFO