Klikk link for å se innkalling til årlig møte i håndball. Årlig møte var i utgangspunktet satt til torsdag 29. februar, men blir flyttet en uke til torsdag 7. mars. 

Årlige møte holdes kl 19.00 på klubbhuset, møterom nord i 1.etg (oppdatert 07.03.24).

Dagsorden Årligmøte håndball 2023

Dokumenter blir tilgjengelig 1 time før møtet, på møtested.