I forbindelse med etablering av gangvei til Spjelkavik Arena som krysser Spjelkavik Stadion, vil det bli en del aktivitet på området vårt fremover.

Arbeidet er tiltenkt oppstart førstkommende mandag - 16.januar.

Busengdal skal i tillegg grave ny drensgrøft langs gressbanen, men det arbeidet er ikke ventet å starte med det første. Mer informasjon kommer her.

Busengdal vil arbeide i området i tidsrommet 7:30-15:30, for å verne om mest mulig av kveldsaktiviteten for våre aktive barn og unge, slik at det skal være trygt å oppholde seg på stadionområdet.

Busengdal setter opp skilt og gjerder, med en passasje fra 11er kunstgress og opp til Tafjordhallen og Lampholmen Stadion.

Som en følge av dette kan det i en periode være litt begrensninger rundt parkering med Tafjordhallen.


Busengdal-graving.png