Gina Flugstad Øistuen – Trening i puberteten – Målgruppe: J13-16 år, foreldre, trenere og legledere.

Målet med foredraget er å øke kunnskapen til utøvere og trenere om den kvinnelige utøveren. Foredraget inneholder informasjon om puberteten, trening i puberteten, menstruasjonssyklus, prevensjonsmiddel, kartlegging, RED-S og hvordan menstruasjonssyklus og prevensjonsmiddel påvirker trening og prestasjon. Foredraget er lagt opp sånn at det er mer en dialog enn monolog. Ønsket er at utøvere og trenere selv skal delta i samtalen for at de skal bli mer komfortable med å snakke om temaene. Hensikten med foredraget er å ta tak i den manglende kunnskapen og kommunikasjon rundt kvinnespesifikke aspekter i idretten. Dette er viktig for å legge til rette for idrettslige rammer som ivaretar kvinner i idretten, kvinners helse og sørger for optimal prestasjonsutvikling.

Bilde Gina

Gina er kåret til årets Jentepris av Plan Norge gjennom sitt arbeid med å jobbe med å formidle overnevnt kunnskap. Hun har holdt flere foredrag for skoler og klubber om kunnskapen hun tilegnet seg under årene hvor hun skrev master om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker prestasjon.

Dato for dette er lagt til torsdag 26 oktober. Det er lagt opp til 2 foredrag på 1,5 time, ett til spillerne – hvor foreldre ikke er til stede, og ett rettet mot foreldre, trenere og lagledere. Foredraget til spillerne begynner kl 1700-1830, og for de voksne begynner det 1900-2030. 

Thea Solnørdal – Ernæringsrådgiver & Treningsveileder – Målgruppe 15-16 år, trenere og lagledere

Thea har en bachelor i samfunnsernæring og master i klinisk ernæring. Rådgivningen bygger hun på høy faglig kompetanse og oppdatert faglitteratur. Vi har alle ulike behov og kan ofte lete etter balansen i kostholdet vårt, og det er denne balansen rådgivningen har fokus på.

original-23E56BC2-ADF1-48B2-B42D-0FF86E009FCD.jpeg

Foredrag på 45 minutter rettet mot ernæring og prestasjon. Foredraget vil også inneholde enkle oppskrifter som spillerne enkelt kan lage seg før trening i hverdagen. Dato for dette er lagt til mandag 13. november i SIL huset.

Ivar Førland Lauvsnes – Skadeforebyggende trening – Målgruppe 14-16 år.

Ivar vil gå idrett spesifikt til verks rettet mot de ulike idrettene. Det er også tiltenkt at han skal være en ressurs som kan brukes lagvis. Hvert lag i aldersgruppen 13-16 år skal ha 1-2 treninger hvor Ivar kommer og har en økt med dem. Hensikten med de øktene er at de skal kunne ta med seg enkle øvelser hjem i etterkant som de kan jobbe med.

Datoer er enda ikke satt. Oppstart i januar med oppfølging av lag i håndball utover vinteren, og fotball når sesongen starter igjen. Mer info om foredrag kommer etter hvert.

Fokus på utenforskap og nettvett - Bruk Hue – 10-14 år.

«Bruk Hue for frivilligheten» er et undervisningsverktøy som tilbys gratis til alle frivillige lag og organisasjoner. Målet er å styrke frivilligheten i deres arbeid med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til nettmobbing, nettvett og utenforskap.

Del 1: BRUK HUE - TENK DEG OM

Del 2: BRUK HJERTET – VÆR EN VENN

Del 3: BRUK STEMMEN – SI IFRA

Verktøykassen deles ut til alle lagene i denne aldersgruppen, for gjennomføring sammen med trenere og lagledere. Settes av ca 1,5 time for gjennomføringen. 

Info om tiltaket

Målet med tiltaket i samarbeid med Sparebanken Møre er å legge best mulig til rette for klubbens barn og ungdum i aldersgrupper hvor temaer som skadeforebygging, ernæring og pubertet er sentrale. Spjelkvik IL mener at oppfølging og riktig informasjon til spillere, lagledere, trenere og foreldre er viktig for å skape et godt grunnlag for videre utvikling i barne- og ungdomsidretten. Tiltaket vil være rettet mot spesifikke aldersgrupper, og vil gå over flere år, slik at vi sørger for at flest mulig medlemmer får riktig oppfølging på riktig tidspunkt. Laglederne for hvilke lag de ulike tiltakene vil gjelde vil bli kontaktet av daglig leder.