Senior og ungdomslagene startet med de første kampene tidlig i september mens de yngste startet uka etter høstferien.

Sil håndball har denne sesongen påmeldt 40 lag i seriespill i tillegg til MINI som spiller turneringer. Vi er dermed den største håndballklubben mellom Bergen og Trondheim :)

Kick-off 2023 i Spjelkavikhallen er gjennomført. Fokus på de yngste med konkurranse og lek med påfølgende seniorkamp i 2 div etterpå.  Takket være vår avtale med SBM kan vi tilby et godt arrangement gratis for barn og voksen.

I høstferien ble håndballskole gjennomført, og vi kommer med info om håndballskolen i vinterferien i god tid. Viktig for klubben at seniorlagene i SIL som har ansvaret for håndballskolen får vist seg frem og blir bedre kjent med de yngste i håndballfamilien. Les mer om det her.

Klubben har takket være gode sponsorer, tilbud om flere seminarer i høst, for trenere/foresatte og spillere. Seminarer tar opp viktige tema og vi anbefaler alle å delta og sette fokus på de tema som blir tatt opp.

Borgundhallen og Spjelkavikhallen er fylt opp med utstyr, og alle lag i seriespill har nå fått lagsbag med nødvendig utstyr til trening og kamp.

Overgang til månedlig betaling i Spond er spennende og vi håper dette er en løsning som er bedre for dere og klubben.

Spjelkavik håndball drives på dugnad, og det er viktig at alle, og da mener jeg alle sammen i klubben forstår at de som tar på seg frivillige verv ikke er tilgjengelig 24/7.

Det jobbes i AU (arrangementsutvalg), SU (sportsligutvalg) og i styret med å legge til rette for at DERE skal få gode rammer for å virke i klubben. Nye ressurser fra yngres lag som kom in i høst er viktige, det er DERE som er fremtiden og vi håper at dere tar ansvar for utviklingen av klubben.

Vi håper alle ser at Spjelkavikarena reiser seg øst for fotballbana. Dette blir et regionalt anlegg med “centercourt” for de største hallidrettene og tribuneplass for 2000.  Vi håper at Idrettsparken i Spjelkavika på sikt blir et sentrum for idrett i regionen gjennom et godt samarbeid med Idrettsfag, kommune, fylkeskommune og andre aktører i området.

SMB kaffekoppen ble lansert i Nov. Viktig tiltak for å få ned bruken av engangs kopper på våre arrangementer. Vi er en av de største arrangørene i regionen med ca 600 kamper og flere turneringer. Vi håpe mange benytter seg av denne avtalen.